QUYẾT ĐINH THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THƯ VIỆN

Thứ năm - 11/10/2018 03:58

.                                                                    

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HƯNG

 

Số:     /Tr-THMH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

                     Mỹ Hưng, ngày 20 tháng 9 năm 2018

                                                                                                                                               

                                                            QUYẾT ĐỊNH

 

V/v Thành lập ban chỉ đạo xây dựng thư viện giữ vữngTiên tiến năm  học                               

                         2018 – 2019 Của trường Tiểu học Mỹ Hưng

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HƯNG

 

-  Căn cứ vào điều lệ trường Tiểu học.                                                        Quyế định 01/2003 QĐ/BGD&ĐT ra ngày 02/ 01/2003 QĐ-BGD

- Căn cứ vào hướng dẫn chỉ đạo công tác thư viện trường học số 471/ KH-PGD&ĐT  huyện Thanh Oai ra ngày 19 tháng 9 năm 2018.

- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2018- 2019 của trường Tiểu học Mỹ Hưng

- Xét năng lực cán bộ ,giáo viên ,công nhân viên trường Tiểu học Mỹ Hưng

 

QUYẾT ĐỊNH

 

        Điều I: Thành lập tổ công tác thư viện Tiên tiến của trường Tiểu học Mỹ Hưng năm hoc 2018- 20019 gồm các đồng chí có tên sau:

  1. Đ/c: Bùi Thị Lý                                 - Phó HT                             Tổ trưởng
  2. Đ/c: Nguyễn Thị Hoan                     -  Cán bộ thư viện                Tổ phó
  3. Đ/c: Nguyễn Thị Phương Huyền      -TPT                                    Uỷ viên

     4- Đ/c:   Nguyễn Thị Thanh  Huyền      - Nhân viên                          Uỷ viên

     5 - Đ/c: Lê Tiến Tuyến                          - Tổ trưởng tổ 4 +5               Uỷ viên

     6 - Đ/c: Nguyễn Xuân Phưong              - Tổ trưởng tổ 2+ 3               Uỷ viên

     7- Đ/c: Nguyễn thị vui                          - Kế toán                                Uỷ viên

     8- Đ/c: Lưu Thị Hường                         - Tổ trưởng tổ 1                     Uỷ viên

     9- Đ/c:  Nguyễn Tiến Minh                   - Hội CMHS                          Uỷ viên

   10- Gồm  6 em HS của khối  4,5           - Đại diện HS trong trường     Tổ viên

      Điều II: Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho mỗi đồng chí trong ban chỉ đạo và lập kế hoạch xây dựng thư viện giữ vững thư viện Tiên tiến. Mỗi thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện sự phân công của Hiệu trưởng trong cả năm học 2018- 2019

       Điều III: Ban giám hiệu,các đoàn thể và các đồng chí có tên ở điều I căn cứ thi                 hành quyết định./.

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 Nơi nhận:

- Như điều 1;                                                                                                                                                                 

- Lưu văn phòng.                                                                         Lê Tuấn Anh       

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HƯNG

 

Số:      /QĐTHMH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

                      Mỹ Hưng, ngày 20 tháng 9 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

                        V/v  thành lập ban kiểm tra Thư viện trường học 

                     Năm học 2018- 2019

 

                    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HƯNG

 

     -  Căn cứ vào điều lệ trường Tiểu học.                                                

     - Căn cứ Quyết định 01/2003 QĐ/BGD&ĐT  ngày 02/ 01/2003 về tiêu chuẩn thư viện trường học.

    - Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn được giao cuả Hiệu trưởng được ban hành theo điều lệ trường tiểu học theo TT 12/2011/TT- Bộ GD &ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ giáo dục và đào tạo;

   - Căn cứ vào kế hoạch hoạt động thư viện Trường Tiểu học Mỹ Hưng.

  Xét năng lực cán bộ giáo viên, công nhân viên Trường Tiểu học Mỹ Hưng

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 Điều1: Thành lập ban kiểm tra  thư viện của trường Tiển học Mỹ Hưng năm hoc 2018- 20019 gồm các ông (bà) có tên sau:  

  1. Bà:  Bùi Thị Lý                                - Phó HT(PTTV)             -  Phó ban

2-  Bà: Trịnh Thị Thu Hà                        - Phó HT (CTCĐ)           -  Phó ban

3- Bà:  Nguyễn Thị Hoan                        - Cán bộ thư viện            -  Uỷ viên

 4- Bà: Nguyễn  Thị Vui                          - Kế toán                         -  Uỷ viên

5- Bà: Nguyễn Thị Phương  Huyền         - TPT                               -  Uỷ viên

6- Bà: Nguyễn Thị Thanh  Huyền           - Nhân viên                      -  Uỷ viên

7- Trần Thị Phương                                 - Thủ quỹ                         -  Uỷ viên

Điều 2: Ban kiểm tra thư viện Trường Tiểu học Mỹ Hưng có nhiệm vụ thực hiện kế hoạch thư viện trường học năm học 2018- 2019 của trường.

Điều 3: Các ông (bà) có tên ở điều 1 và các bộ phận có lien quan  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                       

- Như điều 1;

- Lưu văn phòng.                                                              

                                                                                                               

                                                                                               Lê Tuấn Anh

 

 

. –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HƯNG

TỔ CÔNG TÁC THƯ VIỆN

 

 
 
 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

                      Mỹ Hưng, ngày 21 tháng 9 năm 2018

 

                    BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  TỪNG THÀNH VIÊN

SốTT

Họ và tên

Chức danh

Chưc vụ trong tôt thư viện

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Bùi Thị Lý

PHT

Tổ trưởng

Quản lí, đôn đốc,kiểm tra hoạt động thư viện

 

2

Nguyễn Thị Hoan

NV TV

Tổ phó

Phụ trách các hoạt động chính của thư viện: sổ sách, tài sản, hoạt đông, trực thư viện, nghiệp vụ.

 

3

Nguyễn Thị T Huyên

NV

Tổ viên

Phụ giúp đ/c Hoan trực thư viện, công tác nghiệp vụ

 

4

Nguyễn Thị P Huyền

TPT

Tổ viên

Phụ giúp đ/c Hoan kiểm kê sách công tác tuyên truyền

 

5

Nguyễn Thị Vui

KT

Tổ viên

Phụ trách chuẩn bị CSVC

 

6

Lê Tiến Tuyến

GV

Tổ viên

Công tác tuyên truyền

 

7

Lưu Thị Hường

GV

Tổ viên

Công tác tuyên truyền

 

8

Nguyễn Xuân Phương

GV

Tổ viên

Công tác tuyên truyền

 

9

Trần Thị Phương

NV

Tổ viên

Phụ trách kiểm kê sách

 

11

Nguyễn Tiến  Minh

- Hội CMHS    

Tổ viên

Phụ trách kiểm kê sách, công tác tuyên truyền

 

12

6HS Lớp 4,5

HS

Tổ viên

Nghiệm vụ tuyên truyền

 

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                  Lê Tuấn Anh

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hoan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 296 | lượt tải:93
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây